O projekcie Partnerzy Rezultaty Zespół projektowy Fundusze EOG i fundusze norweskie Kontakt

Wsparcie internacjonalizacji. Wzmacnianie relacji między Uczelnią, kandydatami, studentami, absolwentami i pracownikami przy wykorzystaniu nowych mediów.


Zespół projektowy

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Koordynator projektu: Magdalena Skowron (Biuro Komunikacji i Relacji Międzynarodowych)

Koordynator finansowy: Beata Witczak (Biuro Internacjonalizacji); Patrycja Macioł (Dział Finansowo-Księgowy)

Konsultant merytoryczny: Edyta Lachowicz-Santos (Biuro Komunikacji i Relacji Międzynarodowych)

Konsultant ds. promocji i nowych mediów: Izabela Gajda-Perek (Biuro Promocji i Nowych Mediów)

Specjalista ds. technicznych i informatycznych: Katarzyna Łebkowska (Biuro Promocji i Nowych Mediów)

Specjalista ds. wdrożeń narzędzi informatycznych: Magdalena Skowron (Biuro Komunikacji i Relacji Międzynarodowych)

Specjalista ds. komunikacji, promocji i PR: Marek Kiczka (Rzecznik)

Specjalista ds. organizacyjnych: Katarzyna Zajdel (Biuro Komunikacji i Relacji Międzynarodowych)

Specjalista ds. relacji z absolwentami i partnerami zagranicznymi: Edyta Lachowicz-Santos (Biuro Komunikacji i Relacji Międzynarodowych)

Specjalista ds. akademickich: dr Justyna Matysiewicz (Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego)

Norwegian University of Science and Technology

Koordynator: Wolfgang Laschet

Specjalista ds. promocji i nowych mediów: Hege Gabrielsen Forsvoll

Specjalista ds. kampanii marketingowych i rekrutacyjnych: Ranveig Heggem

University of Lichtenstein

Koordynator: Herwig Dämon

Specjalista ds. komunikacji: Simone Brandenberg

Komitet sterujący

Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą: Prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Prorektor ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju: Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Prorektor ds. Internacjonalizacji i Marketingu: Prof. dr hab. Sławomir Smyczek


>

Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG).