O projekcie Partnerzy Rezultaty Zespół projektowy Fundusze EOG i fundusze norweskie Kontakt

Wsparcie internacjonalizacji. Wzmacnianie relacji między Uczelnią, kandydatami, studentami, absolwentami i pracownikami przy wykorzystaniu nowych mediów.


Kontakt

Biuro Komunikacji i Relacji Międzynarodowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50

40 - 287 Katowice

www.interuni.ue.katowice.pl

Koordynator projektu: Magdalena Skowron

Biuro Komunikacji i Relacji Międzynarodowych

Tel: 032 257 7012

E-mail: magdalena.skowron@ue.katowice.pl

Koordynator finansowy: Beata Witczak

Biuro Internacjonalizacji

Tel: 032 257 7385

E-mail: beata.witczak@ue.katowice.pl


>

Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG).