O projekcie Partnerzy Rezultaty Zespół projektowy Fundusze EOG i fundusze norweskie Kontakt

Wsparcie internacjonalizacji. Wzmacnianie relacji między Uczelnią, kandydatami, studentami, absolwentami i pracownikami przy wykorzystaniu nowych mediów.


Projekt

Projekt zakłada współpracę między uczelniami mającą na celu wsparcie procesu internacjonalizacji z wykorzystaniem nowych mediów. Na przestrzeni ostatnich lat postęp technologiczny znacznie zmienił podejście młodych ludzi do sposobu komunikowania się. Stad potrzeba dopasowania się uczelni do panujących trendów i zaspokojenia oczekiwań dzisiejszego internetowego społeczeństwa.

W projekcie zaplanowano udział prestiżowych uczelni partnerskich: Norweskiego Uniwersytetu Nauk i Technologii w Trondheim oraz Uniwersytetu w Liechtenstein, co gwarantuje zapoznanie się z przykładami najlepszych praktyk oraz transfer innowacyjnych rozwiązań.

Głównym rezultatem będzie konferencja naukowa oraz warsztaty, które staną się platforma˛ wymiany doświadczeń i poglądów oraz integracji środowiska naukowego. Podsumowaniem tych działań będzie publikacja. Kolejnym rezultatem projektu będzie opracowanie narzędzi informatyczno-promocyjnych, które pomogą w budowaniu trwałych relacji pomiędzy uczelnią, a kandydatami, studentami, pracownikami i absolwentami.


>

Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG).